www.u148.net

爸爸媽媽. . . . 永遠在一起是我做小孩的心願,無奈 ,時間總是會摧毀任何人的。

 

 

www.u148.net

乖乖,迷路了沒關係,還有我在呢。

 

 

www.u148.net

泡泡,泡泡,把我的思念. . . . 希望. . . . . 都帶出去吧。

 

 

 

 

www.u148.net

 

“真沒用,長大了,就不要再被打倒了” 小時候,哥哥總是和我這樣的說話,長大了,我們是那麼的疏遠,感覺卻又是親切。

 

 

 

 

www.u148.net

 我們私奔吧。


你要背著我,走到永遠。

 

www.u148.net

 

只要你開心,我願意一輩子都讓你這麼滾。

 

 

www.u148.net

 

跳飛機跳飛機,為什麼我總是一個人 . . . .

 

 

www.u148.net

 

 

 

 

 

 

www.u148.net

 

 

 

 

 

 

 

 

www.u148.net

 

 

 

 

 

 

 

 

www.u148.net

 

 

 

 

 

 

www.u148.net

 

 

 

 

 

 

 

www.u148.net

 

 

 

 

 

 

www.u148.net

 

 

 

 

 

 

www.u148.net

 

 

 

 

 

 

www.u148.net

 

 

 

 

 

 

www.u148.net

 

 

 

 

 

 

www.u148.net

 

 

 

 

 

夜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()